Vítá Vás Shikukai Praha

Oddíl stylu karate Wado Ryu

Aktuality

Oddíl karate Wado Ryu

Wado-ryu je jedním ze čtyř hlavních karate stylů a byl založen mistrem Hironori Otsukou (1892-1982). Oddíl SHIKUKAI PRAHA byl založen v roce 2001.

Příští akce

8.-10.12.2023 Kurz Richard Barham 6.Dan

Poslední akce

26.8.-28.8.2023 Breton Kurz - Shikukai International (Francie)

Co náš čeká - PLÁNOVANÉ AKCE

2023

Nábor probíhá po celý rok 2022/2023

Mohylová - Radotín - Slivenec

2023

25.11.2023 - Shikukai CUP

propozice

doplňková pravidla

2023

8.-10.12.2023 Kurz Richard Barham 6.Dan (Chertsey - Velká Británie) - (DOJO Radotín)

propozice

2023

plán - prosinec 2023 - Vánoční besídka

Základní informace o klubu

Pravidla v DOJO

Pravidla jak se chovat v DOJO, ale i mimo něj.

Přihlášení na zkoušky STV KYU

Na zkoušky v klubu Shikukai se jde přihlašovat tehdy, kdy jsou vypsané termíny zkoušek. Formulář ke [stažení]

Co potřebuji na první trénink

Každý si dává otázku co potřebuji na první trénink bojových umění jako je karate, Iaido, jutsu, sebeobrana a další.

Japonsko-český minislovníček

Japonsko-český minislovníček

Ceník

Ceník pro školní rok 2023/2024


Karate

Děti do 15ti let:

4800Kč / rok (2023- 2024)

Dospělí od 16ti let

5800Kč / rok (2023- 2024)

Kenjutsu KATORI a dalších budo (IAIDO JODO)

4300Kč / rok (2023- 2024)

Soukromé hodiny:

400Kč/hod


Platby:

Ročně - děti 4800Kč / dospělí 5800Kč - do konce září 2023

Půlročně - děti 3400Kč / dospělí 4300Kč - konec září 2023 a do konce ledna 2024

Měsíčně - děti 700Kč / dospělí 880Kč - před každým kalendářním měsícem

Hodinově - děti 100Kč / dospělí 150Kč - před začátkem každé hodiny


PRO MOHYLOVU A SLIVENEC !!!

Ročně - děti 3400Kč / dospělí 4300Kč

Půlročně - děti 1800Kč / dospělí 2300Kč


Poplatek za zkoušky STV KYU je 350Kč za STV KYU. V případě dvou stupňů STV KYU v jedné zkoušce je +150Kč


Ztráta karate průkazu / vystavování nového - 300Kč--------------------


Platby je možné realizovat buď: hotově na tréninku a nebo přes účet klubu.


Při platbě na účet (veškeré platby) prosím postupujte následovně:

Číslo účtu je: 2300902654/2010 Fio banka


Při platbě je potřeba uvádět co budete platit (variabilní symbol) a od koho (specifický symbol) - PROSÍM UVÁDĚJTE OBĚ ČÍSLA SPRÁVNĚ !!! Nebo vyplňte do poznámky jméno studenta.


Přehled VS (variabilní symbol): číslo co budete platit

Členské příspěvky - 111

Zkoušky STV KYU - 222

Kurzy - 333

Tábory - 444

Závody - 555

Ostatní - 999


Do poznámky vždy vyplňte jméno studenta !!!

Jeden ze sourozenců má slevu 20% na příspěvkách !!!

David Vlk

Cvičí od roku 1989, kdy začínal s Judo a Ju Jitsu, po té v roce 1992 začal cvičit tradiční karate pod vedením Mgr. Jana Koláře (Fudokan), kde získal 2.Kyu. V roce 1996 se začal zajímat o Karate Wado ryu a Iaido, Jodo pod vedením sensei Victora Cooka (7.Dan Renshi). 1.Dan v Karate získává v roce 1999. Svůj vlastní klub zakládá v roce 2001 a posléze v roce 2006 se stává členem Shikukai Karate Do International pod vedením sensei Fumio Sugasawa 7.Dan Renshi. Je zástupce Shikukai Karate Do International pro Českou Republiku. V roce 2005 dokončuje trenérský kurz 1.třídy licence A na FTVS UK – Praha. V roce 2013 se stává lektorem ČSKe (Český svaz karate) pro trenéry a rozhodčí stylu Wado Ryu. Sensei Fumio Sugasawa 7.Dan renshi se stává oficiálním zástupcem stylu Wado Ryu v Českém svazu karate.1.Dan Wado ryu získává v srpnu 2008. (F.Sugasawa)

2.Dan Wado ryu získává v srpnu 2012. (F.Sugasawa)

3.Dan Wado ryu získává v lednu 2016 (F.Sugasawa a kolegium instruktorů SHIKUKAI)

3.Dan v Karate do Wado-ryu

1.Dan v Karate Shotokan

1.Kyu v Iaido a Jodo

1. trenérská třídá licence A na FTVS UK

Instruktor zdravotní TV

Masér

Sportovní úspěchy:

1997 - MČR Praha - 2.místo v kata

1997 - MČR Praha - 2.místo v modelových situacích

1998 - Jablonec nad Nisou - 3.místo v kata

1998 - Jablonec nad Nisou - Iaido - 2.místo

1998 - ME Bratislava -5.místo v kata

1998 - MČR Praha - 1.místo v kata

1999 - NP - 2.místo v kata

1999 - NP- 2.místo v kata

2000 - NP- 2.místo v kata

2000 - CZECH OPEN CUP - 2.místo v kata

2000 - MČR Mladá Boleslav - 3.místo

2000 - ME Cluj Napoca Rumunsko - 6.místo v kata

2002 - NP Praha - 1.místo v kata

2002 - MČR Jablonec/Nisou - 2.místo

2012 - Mezinárodní soutěž Maďarsko - 3.místo

Wado Ryu

Je jeden ze čtyř velkých Japonských stylů karate. WA - mír, harmonie; DO - cesta; RYU - škola, styl, tedy "MÍRNÝ STYL". Cvičení wado ryu klade velkou váhu na trénink základních pohybů těla a tradičních budo umění. Ve stylu jsou obsaženy techniky z Kenda, Aikida, Jodo, Kempo, a jiných bojových umění. Ty jsou varující, únikové, vstupující a útokové. Všechny pohyby ve cvičení by měly být prováděny nejkratší možnou cestou. Je potřeba více dovednosti provádět je efektivně a o to více těžší je zrychlovat a soustředit se. Význam a praktické aplikace jsou obsaženy v devíti kata, z nichž pět je považováno za základní. Ve stylu wado ryu nechybějí kromě úderů a kopů z karate ani hody, páčení z jiu-jitsu, či bloky a postoje z kempo. Nejcharakterističtějším prvkem Ohtsukova stylu je bleskové vyblokování úderu a okamžitý protiúder stejnou rukou. Velký důraz se klade na vykonávání a časování technik. Tréninkem by se úkony jako protiúder, úhyb či blok měly stát mechanickou záležitostí. V padesátých letech v systému zdomácněly i prvky boxu, což učinilo styl ještě atraktivnějším.


Wado ryu používá třech principů:

  • Ten-i - změna postavením
  • Ten-tai - přenesení váhy těla
  • Ten-gi - použití technik

K tomu se ve stylu rozlišují tři základní pravidla:

  • Nagosu - dýchání jako voda (plynule dýchat)
  • Inasu - nechat klouzat okolo
  • Noru - ovinout

Ve stylu wado ryu je (jak bylo popsáno), pět základních kata, které se označují jako Pinan. První kata ve wado ryu není shodan (jak je tomu např. v shotokanu), ale nidan s podobnými prvky jako shodan a druhá kata shodan s prvky nidan (v shotokanu). Pak následují kata sandan, yondan a godan s malými odlišnostmi. Kata pinan nidan, shodan a sandan se podílejí na rozvoji kata yondan a spolu pak na godan. Těchto pět základních kata, spolu se střední kata jako seishan a naifanchi na rozvoji vyšší kata kushanku, ve které jsou pohyby z těchto kata obsažena. Dále se pak podílí na rozvoji nejvyšší kata a to chinto. Hironori Ohtsuka označil kata chinto za nejvyšší kata ve wado ryu. Ve stylu wado ryu nechybí i jiné kata jako jsou, nei sei shi, rohai, wanshu, passai, jion a jitte.

Zakladatel Hironori Ohtsuka 10.Dan Meijin

se narodil 1.června 1892 v prefektuře Ibaragi. Do tajů bojových umění, konkrétně Ju-jitsu, pronikal pod otcovým vedením už jako šesti letý. Po sedmi letech systematického tréninku vstoupil do učení k mistru Nakayamovi do školy Shinto-yoshin ryu, jejíž neobvyklost spočívala v tom, že zatímco drtivá většina škol ju-jitsu kladla důraz především na podrážení a techniky na zemi, v Shinto-yoshin byly preferovány údery a kopy. Ve svých devatenácti letech začal navštěvovat univerzitu Waseda a Vedle Ju-jitsu se věnoval i zcela novému bojovému umění nazývaného Kempo. O tom, jaký neskutečný talent měl Nakayamův nejlepší žák, svedčí i mistrovo rozhodnutí udělit 29letému Ohtsukovi celonárodně uznávaný diplom "mistr bojových umění". Jednoho dne se mladý mistr dozvěděl že na císařském dvoře se připravuje ukázka KARATE, na které měl být osobně přítomen i korunní princ Hirohito. Hironori Ohtsuka se nikdy podobného nezúčastnil, avšak přítomnost člena Japonské vlády a jméno Gichin Funakoshi byly dostatečně silným argumentem,aby tentokrát nezaváhal. Žák mistrů Azaty a Itosu udělal na všechny přítomné velký dojem a tak není divu,že Hironori Ohtsuka se rozhodl stůj co stůj s ním navázat osobní kontakt. Postupem času mistr Ohtsuka dozrál a otevřel si vlastní dojo. O jeho služby však projevili zájem i na Tokijské univerzitě. Brzy se jeho výuka setkala s velkým ohlasem, protože na rozdíl od mnoha tehdejším mistrů ortodoxního zaměření se jako jeden z mála nebál do cvičení zapojovat nejen stínové souboje (kata), ale i kumite. V roce 1934 zavedl do praxe vlastní systém karate,který pojmenoval WADO RYU. Kromě už poměrně známých cvičebních skladeb se v tomto bojovém stylu začalo více prosazovat jiu kumite. Až mnohem později historikové a faktografové označili toto období jako prvopočáteční fázi sortovního karate. Hironori Ohtsuka se během svého života dožil mnoha ocenění, avšak největší pocty se mu dostalo v den narozenin císaře (29.dubna 1966), kdy ho Japonský panovník přijal a osobně mu poděkoval za významné služby v oblasti šíření a popularizace karate-do. Po smrti Hironori Ohtsuka zdědil všechna nástupnická práva zdědil jeho syn Jiro Ohtsuka. 29.ledna 1982 Hironori Ohtsuka zemřel ve věku 91 let.Odkazy

KARATE


Shikukai Karate Do International (GB): http://www.shikukai.co.uk/

Shikukai Chelmsford (GB): http://www.wadoryu.org.uk/

Kenkokai Karate Do (NL): http://www.kenkokai.nl/

Sozin Wado karate (HU): http://www.sozsin.hu/news.php

Kenshukai Karate Do International (IR): http://wadoryu.dit.ie/


Český Svaz Wado Ryu (CZ): http://wadoryu.cz/


Ostatní odkazy:

Pražský Svaz Karate (PSKe): http://www.pske.cz/

Český Svaz Karate (ČSKe): http://www.czechkarate.cz/


Zajímavé:

http://www.wadoryu.de/

http://www.ikueikan-karate.com/karate.htm

http://daito-ryu-aikijujutsu.cz/

http://www.jujutsu.cz/aikijutsu/

http://www.kobrakladno.cz/E-SHOP

www.wolfsport.cz

Zde Vám nabízíme zboží pro bojová umění. Pro kluby je možné dohodnout zajímavějších slev. Neváhejte nás kontaktovat na našem e-shopu.

Kontakty

Předseda klubu - hlavní trenér:

David Vlk

Telefon:

+420 604 604 553


for English contact:

Dagmar Langová


Poštovní adresa klubu:

Kurzova 2246/4, Praha 5 - Stodůlky, 155 00

Telefon:

+420 604 604 553