ŘÁD DOJOPřed vstupem do dojo se oprosti od vzteku a zlosti

Při vstupu a odchodu do/z dojo se řádně ukloň.

Před začátkem hodiny nekřič, neběhej i pozdrav kamarádovi by měl být polohlasitý.

Před začátkem hodiny se vždy protáhni, zopakuj si techniky.

Při pozdním příchodu do hodiny si sedni ke dveřím čelem do dojo a vyčkej povelu trenéra. Poté se dvakrát ukloň a zařaď se do skupiny.

V dojo udržuj pořádek a čistotu.

Do dojo nechoď s respiračními onemocněními.

V dojo se o nic neopíráme.

Poslouchej trenéra či jeho zástupce.

Při vysvětlování látky nevyrušuj, dávej řádně pozor a snaž se danou látku pochopit.

Trénuj svědomitě a zdokonaluj sám sebe.

Na tréninky nos potřebné vybavení a potřebnou výstroj.

Neboj se zeptat na danou látku, nebo i při opakování – učený z nebe nespadl.

V dojo se v botech nechodí a ani když si jen něco zapoměl.

Měj karate gi a věci řádně čisté a provozuschopné.

Navštěvuj tréninky pravidelně, jen tak lze dosáhnout úspěchu.

Buď čestný a spravedlivý nejen k sobě, ale i k druhým.

Nad nikým se nepovyšuj a nikoho nepomlouvej.

Nezapomeň na dohled trenéra, který ti ukáže správnou techniku.

Karate je jako voda, která chladne, když ji neohříváš.

Jediný kdo tě může porazit jsi TY sám.

Nezapomeň dodržovat tento řád dojo.